29.02.12

Tähelepanu!

Raamatukogus võib vaadata ja vastavalt täiendada Kuusiku mõisa pargi eskiisprojekti.
Palun külastage ja tehke ettepanekuid, sest projekt on väga huvitav. Projekti valmimiseseg on august 2012.a., koostaja maastikuarhitekt Kati Niibo.