26.01.12

Kuusiku ilusaks!!

Kuusiku Mõisapargi korrastamise kohta on tegemisel projekt, mis teeb meie pargi nähtavaks ja rohkem kasutamiskõlblikuks.
Projekti taotleja on Rapla Vald ja rahastaja KIK.
Kuusiku Mõisapargis on mitmekülgne  taimestik, mõnus puhkepaik nii lastele, noortele  kui eakatele.
On kiige, lõkkeplats ja palliväljak koos laululavaga.
Kuid, kõik on praktiliselt ju aegunud, midagi ei ole kaasaegset.
Tore ju,  kui on märgatud meie ilusat parki ja tehakse ta puhkepaigaks mitte ainult Kuusiku rahvale,
vaid kogu Rapla valla rahvale.
Arutelu oli elav, tehti häid ettepanekuid projekti parandamiseks. Murelapseks jääb jõe kinnikasvamine ja Altveski tamm, kuid nned ei ole seotud selle projektiga. See on tulevikumuusika